Miljöpåverkan

Nimacare bedriver ett omfattande miljöarbete. Vi vill göra vad vi kan för att minimera vår miljöpåverkan. Som ett steg i detta långsiktiga arbete är vi miljödiplomerade enligt Stockholms stads norm. Nedan kan ni ladda ner vår miljöpolicy och våra miljömål.

Policy Miljolednings och Kvalitetsledningssystem Nimacare AB