Produktfilosofi

En rullstolsdyna kan vid första anblicken framstå som en väldigt enkel produkt – det är en dyna man sitter på, hur komplicerad kan den vara? är en kommentar vi ofta får.

Man måste tänka på att rullstolsdynan är en oerhört viktig del av brukarens liv, dynan är den produkt som ”bär” brukarens kropp upp till 16 timmar om dagen, under hela livet. Våra kroppar är inte designade för att bära sådant tryck på vare sig svanskota, sittben och hud, eller skelett och ryggmuskulatur.

Detta gör att även en ytterst liten felaktighet, specifikt tryck eller fukt och värme ansamling kan leda till ett litet sår i huden eller problem i rygg och muskler.

Då brukaren inte kan avlasta det skadade området genom att ”sluta sitta” och på så sätt ge området tid att läka så kan då något som från början kan tyckas vara en bagatellartad hudrodnad leda till att brukaren får fruktansvärda sittsår eller kanske tvingas bli sängliggande på mage tills såret läks.

Vi anser att den ultimata dynan skall vara skön, mjuk, tryckfördelande och avlastande, samtidigt som den är stabil och positionerande. Vidare så är det oerhört viktigt att en dyna andas – att fukt och värme snabbt förs bort från kroppen så att inte huden blir mjuk (som efter ett bad) då den annars blir överkänslig och skadas. – Men samtidigt har många brukare problem med inkontinens och på grund av detta måste många dynor vara ”vattentäta”.

Det säger ju sig självt att många av de ovan sakerna är motsägelser; Hur kan en dyna avlasta en del utan att belasta ngn annan del? hur kan den vara mjuk och ändå stabil? Vara inkontiens skyddad men ändå optimerad för att andas? Sanningen är att en dyna inte kan göra allt detta utan att man med varje specifik brukare i fokus måste ta ställning till exakt vilken dyna som passar just denne. Är behovet av stabilitet viktigare än tryckfördelning, är inkontinensskyddet viktigare än behovet av andning?. Allt detta gör rullstolsdynan, som vid första anblicken kan verka vara en enkel produkt, istället till en väldigt komplicerad produkt.

Det finns, enligt oss, vissa sanningar som alla involverade i rullstolsdynor bör känna till.

  • Dynan måste andas. Inom några få minuter blir huden irriterad om den inte kan andas – I längden leder det till svåra skador.
  • Vattentäta inkontinensskydd är till för att skydda dynan – Inte brukaren. Inget inkontinensskydd andas lika bra som vanligt tyg och det finns även helt stängda inkontinensskydd e.g. gallon som inte andas alls. Alla som någonsin suttit på en plast eller gummisits på en stol känner igen känslan av obehag och att byxorna är helt våta när man ställer sig upp. Föreställ er då att sitta hela dagen under en varm sommardag på detta material. – Det gör huden fuktig, huden blir känslig och skadas och brukaren blir sängliggande. Detta kan verka uppenbart men en betydande del av svenska rullstolsbrukare sitter idag på gummi eller plast, vi anser att denna typ av överdrag borde undvikas, förutom möjligtvis i duschrum och badanläggningar
  • Både dynbas och överdrag måste andas. Det tjänar inget till om överdraget andas när dynan inte gör det – och vice versa. Annars blir effekten att kroppen inte andas, värme och fukt inte kan föras bort från sittytan och brukarens hud skadas.
  • Man måste belasta en del av kroppen för att kunna avlasta en annan. Benämningen ”tryckavlastande dyna” , om denna inte åtföljs av beskrivning av vilken del av sittytan som avlastas är en omöjlighet. En 70 kg människa måste belasta sittdynan med 70 kg någonstans. för att kunna avlasta e.g. sittbensknölarna så måste andra delar av sittytan belastas mer.
  • Att förebygga problem är oerhört mycket lättare, billigare och innebär mindre lidande än att behandla problem som uppkommit. Om icke rullstolsbrukare får träsmak i baken så tar vi en promenad. – och på så sätt så avlastar vi baken och belastar fötterna. En rullstolsbrukare har inte detta alternativ. – Förrutom då att ligga på en säng. Detta gör att ett litet sår under e.g. sittbensknölarna kan binda den rullstolsbundne till sängen veckovis medan såret läker – fullkomligt i onödan då rätt dyna kunnat förebygga såret från första början.

På Nimacare arbetar vi kontinuerligt för att utforma dynor och överdrag som i största möjliga mån täcker brukares behov. Vi anser att dynans viktigaste uppgift är att bära upp, stabilisera, avlasta, positionera brukaren – och att andas.

Våra dynor är uppbyggda av öppna gel celler, polyuretan skum samt visco elastiskt skum. Dessa är material som andas mycket väl samtidigt som de är mjuka, bärkraftiga, stabila och hållbara och därför enligt oss är de optimala materialen att utgå ifrån.

Vi anser att överdragets viktigaste uppgifter är att hålla fast brukaren i stolen, vara skönt att sitta på – och att andas.. Vi har utvecklat tre olika typer av överdrag; Inkontinensskyddade överdrag med maximal andningsförmåga, vanliga, inte inkontinensskyddade överdrag med maximal andningsförmåga samt 3d mesh överdrag som har extra hög andningsförmåga.

Det har under de senaste åren hänt mycket inom materialutvecklingen. Främst då tyger som andas samtidigt som de är vattentäta. (de flesta känner till Gore tex och liknande tyger). Detta är viktigt för rullstolsdynbranschen då det möjliggör för oss att tillverka produkter som andas trots att de är inkontinens skyddade.