Miljøpåvirkning

Nimacare AB utfører et omfattende miljøarbeid og vi gjør alltid vårt beste for å begrense våre miljøskader. Som bevis på denne langsiktige jobben har vi blitt tildelt miljøsertifikatet som viser at vi driver i samsvar med lover og forskrifter som er satt for Stockholms byområde. Nedenfor kan dere laste ned våre miljøretningslinjer og miljømål.

Miljøpolicy >>